Certifikáty

Osvědčení o odborné způsobilosti projektanta
Vydal: Obvodní báňský úřad v Kladně

→ odborná způsobilost k hornické činnosti
→ vypracovávat plány a projektové dokumentace
→ otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
→ zřizování a zavírání lomů
→ úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
→ zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť


OPRÁVNĚNÍ
Vydal: Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahay a kraje Středočeského

→ projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti
a činosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení zákona čís. 61/1988 Sb.,
Vyhlášky ČBÚ čís. 15/1995 Sb. a zákona čís.500/2004 Sb.


Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního technika
Vydal: Obvodní báňský úřad v Kladně

→ otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem
→ zřizování, zajišťování a likvidace lomů
→ úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
→ dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
→ zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkladišť


Osvedčenie o odbornej zpôsobilosti vykonávať funkciu vedúceho lomu s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 tun
vydal: Obvodný banský úrad v Bratislave


Osvedčenie o odbornej zpôsobilosti vykonávať funkciu projektanta
vydal: Obvodný banský úrad v Bratislave


Osvedčenie o odbornej zpôsobilosti vykonávať funkciu vedúceho pracovníka
vydal: Obvodný banský úrad v Bratislave


Banské oprávnenie pre fyzickú osobu
Vydal: Obvodný banský úrad v Bratislave


Živnostenský list (č. OŽP-A/2009/17080-3)
Vydal: Obvodný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania Staromestská 6, Bratislava

→ projektovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským zpôsobom


Živnostenský list (č. OŽP-A/2009/17080-2)
Vydal: Obvodný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania Staromestská 6, Bratislava

→ činnosť vykonávaná banským zpôsobom
cara

Projekční kancelář

GEOTRADING CZ & SK s.r.o.

Kamenný Újezdec 85

252 82 Kamenný Přívoz

telef.: +420 224 282 544
mob.: +420 727 854 062 (ČR)
mob.: +421 917 477 845 (SR)

provozovny
cara